GO HOME

GO HOME

GO HOME

GO HOME

GO HOME

Editura Ararat
Sorteaza dupa
 • Urma scapă turma
 • Vasken I Catolicosul Tuturor Armenilor
 • Viața și opera lui Grigore Trancu-Iași
  10.00

  Timp de 82 de ani memoriile lui Grigore Trancu-Iași, om politic, avocat, profesor la Academia Comercială din București și fondatorul Ministerului Muncii, au fost ascunse și păstrate cu grijă de urmașii săi. După 1940, anul morții sale, lucrările lui didactice și economice au fost puse la index. Studenților de la ASE li se interzicea accesul la lucrările lui științifice ce se aflau în Biblioteca Institutului. [...] În cel mai bun caz Trancu-Iași figura doar cu o scurtă notă în care ni se amintea că a fost, cândva, titularul catedrei de corespondență-comercială. De ce această interdicție? Pentru că regimul comunist, și mai ales sindicaliștii, nu i-au putut ierta legea sindicatelor și a grevelor și nici legea de suprimare a mișcărilor muncitorești, legi elaborate de Grigore Trancu-Iași pe când era ministru al Muncii și al Ocrotirii Sociale în guvernul Averescu. Descoperit recent, ”Jurnalul” lui Grigore Trancu-Iași aduce o importantă mărturie privind atât vremurile frământate prin care trecea România precum și adevăratele opțiuni și contribuții aduse de autor economiei românești.

 • Victoria de la Sardarabad
  10.00

  Să scrii istoricul acestei bătălii limitându-te la o descriere cronologică a operaţiunilor militare fără a conștientiza com - plexitatea ansamblului de probleme politico-militare din perioada decembrie 1917 - septembrie 1918, perioadă care încadrează această epocă, ni s-a părut insuficient. Astfel am tratat un anumit profil ţinând cont de toţi factorii care au modelat acest episod memorabil.

 • Vitejii din Sasun - David cel Mare - Ramura III
  15.00

  Puţini sunt la număr eroii unor epopei care, prin faptele lor, au reuşit să străbată timpurile şi să devină simboluri ale popoarelor care i-au zămislit şi cântat în versuri. Un asemenea personaj este şi David Sasunianul, luminoasa figură a epopeii “Vitejii din Sasun”, care, datorită caracterului său dârz şi justiţiar, a faptelor de arme precum şi a modului demn cu care şi-a tratat atât prietenii cât şi duşmanii, a devenit figura emblematică a poporului armean.

 • Vitejii din Sasun - Meher cel Tânăr - Ramura IV
  20.00

  Înlănţuit de un destin potrivnic şi de un blestem patern făcut la ceas de mare supărare, Meher – eroul acestei cărţi – peregrinează întreaga viaţă în căutarea adevărului atât despre sine cât şi despre lumea din jur. Anii trec iar întrebările care îl apasă nu-şi găsesc răspuns. Când ceasul cel hărăzit îi vesteşte sfârşitul, el se retrage în miezul unui munte, aşteptând ca lumea cea plină de păcate să dispară iar dreptatea, adevărul şi omenia să-şi găsească firescul loc.

 • Vitejii din Sasun - Meher Leul - Ramura II
  15.00

  Meher, mezinul ziditorului de cetate Sanasar, reprezintă cea de a doua ramură a Sasunienilor. Fire cutezătoare – aidoma părintelui său – el preia frâiele cetății din anii tinereții timpurii. Bun administrator și iscusit diplomat, reușește să asigure cetățenilor o viață prosperă și pașnică. Iar când năpasta se abate asupra Sasun-ului – prin apariția la hotarele sale a unui leu care seamănă groază, reușind în scurt timp să blocheze viața și economia Sasun-ului, Meher nu pregetă și - luptându-se cu fiara – o răpune. Devenind salvatorul cetății și al împrejurimilor, dovedindu-se astfel a fi mai puternic decât fioroasa sălbăticiune, oamenii îl porecliră: Leul. Destinul, însă, îl va marca puternic, chemându-l la o luptă ce se va dovedi inegală și necruțătoare.

 • Vitejii din Sasun - Sanasar si Baghdasar - Ramura I